Language Selection
  English
  Search

  Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy a Liliomdomb IngatlanfejlesztőKft. „cs.a.”-val szemben fennálló követeléseik Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül történő bejelentése, és követeléseiket megalapozó okiratok benyújtása a FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1535 Budapest, Pf. 933., vagy 5101 Jászberény, Pf.: 23, levelezési címein lehetséges.
  A követelések nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1 %-át – de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 100.000 Ft-ot befizessen a vagyonfelügyelő 10400566-49515555-48571033 számú bankszámlájára. Közlemény rovatba a Liliomdomb Kft. „cs.a.” nyilvántartásbavételi díj” feliratot kell feltüntetni.


  A Fővárosi Törvényszék 23.Cspk. 9/2017/8. számú határozata (2017. április 11.) csődeljárásban hozott végzés közzétételéről

  A bíróság a(z) Liliomdomb Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1013 Budapest, Krisztina tér 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 719667; adószáma: 13119610-2-41) csődeljárásában az alábbiakat teszi közzé:

  A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy az adós gazdálkodó szervezet csődeljárását elrendelte. A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja. A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg, a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában. A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve és székhelye: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Varsányi Irén u. 38. fszt.1.). A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelőnek a Cstv. 12. §-ának (1) bekezdése szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1 %-át, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot nyilvántartásba-vételi díjként befizesse a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára. A fenti határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. Budapest, 2017. április 10.

  A közzététel időpontja: 2017. április 11.